icon

Lead Generation

Provide ability to effectively acquire customer with financial need at scale

Cung cấp giải pháp tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu tài chính.

  • icon Scalable channels to reach from a small set of customers to the entire population.
  • icon Các kênh tiếp cận từ một nhóm khách hàng nhỏ đến toàn bộ dân số.
  • icon Ability to evaluate propensity to borrow of the customers.
  • icon Khả năng đánh giá xu hướng vay của khách hàng.
  • icon Tools for customer segmentation and credit risk evaluation.
  • icon Công cụ phân khúc khách hàng và đánh giá rủi ro tín dụng.
image
image

Make life the best

Headquarter: 777, level 7, HITC Building, 239 Xuan Thuy Str, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

HCM Office: 03, level 24, Viettel Complex Building, 285 Cach Mang Thang Tam Street, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trụ sở chính: 777, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng phía Nam: 03, Tầng 24, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: [email protected]

Tel: (+84) 024 71081688