Our Story

Câu chuyện của chúng tôi

DATA NEST – WHEN SEAGULL SPREADS ITS WINGS
DATA NEST – TRÍ TUỆ VIỆT BAY TRÊN NHỮNG CÁNH CHIM HẢI ÂU

In 2018, the State Bank of Vietnam set "financial inclusion" as the crucial goal for the new Fintech market in Vietnam. In that context, Data Nest was founded with a vision - “Make life the best”. This slogan implies the desire to bring value from digital transformation to the lives of every Vietnamese, leading to positive changes to the financial market picture as a whole.

Năm 2018, “phổ cập tài chính” được Ngân hàng nhà nước đưa ra là mục tiêu cốt lõi cho thị trưởng Fintech còn mới mẻ ở Việt Nam lúc bấy giờ. Trong bối cảnh đó, Data Nest ra đời với sứ mệnh tiên phong trong mục tiêu chung đó. “Make life the best” – câu slogan bao hàm khát vọng đem lại giá trị từ chuyển đổi số đến cuộc sống của từng người dân Việt Nam và sự thay đổi tích cực cho bức tranh thị trường tài chính.

Bring the aspiration to life
...Hiện thực hóa khát vọng...

Through the integration of AI and Big Data technologies, our products that include risk assessment and user acquisition platforms help dozens of the largest financial firms to reduce their credit loss and operation cost, to widen their consumer base, and to fasten their release of new financial services. We take pride in being the very first fintech company enabling financial access for almost 100% of the population.

Ứng dụng thành công công nghệ AI, Big Data vào các hoạt động đánh giá, xếp hạng tín nhiệm khách hàng, Data Nest giúp hàng chục tổ chức tài chính, ngân hàng lớn nhất Việt Nam giải quyết bài toán tối ưu sản phẩm, tiết kiệm hàng trăm triệu đô la thất thoát tín dụng đồng thời chúng tôi tự hào là công ty fintech Việt đầu tiên tạo điều kiện cho gần như 100% dân số tiếp cận dịch vụ tài chính từ những Tổ Chức Tài Chính, Ngân Hàng chính thống.

The success of Data Nest comprises the aspirations and talent of top-notch Vietnamese professionals. Our world-class products are developed by the hands and minds of Vietnamese engineers, and serve Vietnamese citizens.

In the fourth industrial revolution, what we know today may become obsolete tomorrow. At Data Nest we believe in constant innovation and reimagining what is possible. Through this mindset we ensure we never stand still and constantly seek the best solutions for our clients. “The flock of brave seagulls” whole-heartedly and persistently sticks to the goal until it’s achieved.

Thành công của Data Nest là cộng hưởng của khát vọng và trí tuệ của những con người Việt tài năng, bản lĩnh. Điều đáng tự hào ở đây là những sản phẩm đòi hỏi công nghệ tiên phong nhất trên thế giới được tạo ra bởi bàn tay và khối óc của những kỹ sư Việt và phục vụ cho người dân Việt Nam.

Trong dòng chảy của cuộc cách mạng 4.0, những điều chúng ta biết hôm nay có thể trở thành thành lỗi thời vào sáng hôm sau. Đã không có một quãng nghỉ nào trên con đường chinh phục những tầng mây. Như những cánh chim hải âu can trường, dấn thân và bền bỉ với mục tiêu cho đến khi đến đích. Một hành trình táo bạo nhưng xứng đáng.