Our Services

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

At Data Nest, we offer the following solutions:

Tại Data Nest, chúng tôi cung cấp những giải pháp sau:

Our Achievements

Thành tựu

Data Nest is at the forefront of Vietnam Fintech growth. Over the past five years we have dived deep into challenges and achieved game-changing outcomes.

Data Nest là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Fintech tại Việt Nam. Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, công ty đã vượt qua muôn vàn thách thức để đạt được những thành tựu đáng tự hào:

100

%

Population covered

Tiếp cận toàn bộ dân số

700

K

Monthly scoring requests

Lượt chấm điểm tín dụng hàng tháng

15

+

Banks and financial firms

Ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín

image image image
Our core values
Giá trị cốt lõi

Data Nest Culture

Văn hóa Công ty

Our principles have shaped us into who we are today, and they enable us to strive for greater heights of success. We believe that our four core values ensure our company performs at a consistently high level

Chúng tôi tin tưởng rằng những triết lý đã kiến tạo nên Data Nest ngày hôm nay sẽ tiếp tục giúp công ty phát triển thịnh vượng và đạt được những tầm cao mới. 4 giá trị cốt lõi sau đây là kim chỉ nam cho công ty trên chặng đường tương lai:

icon
Customer-centricity

We bring exceptional value to customers (FIs, borrowers) and the Vietnamese financial market.

Khách hàng là trung tâm

Mang lại giá trị riêng biệt cho khách hàng (Tổ chức tài chính, người đi vay) và giá trị cho thị trường tài chính Việt Nam.

icon
Innovation

Constantly innovating and thriving in the fintech market.

Đổi mới

Chúng tôi luôn đổi mới không ngừng để bắt kịp và dẫn đầu trên thị trường Fintech.

icon
Commitment

Dare to act. We take responsibility, and dedicate our teams fully to every task, no matter the size.

Cam kết

Dám hành động, dám nhận trách nhiệm và đi đến cùng với mỗi nhiệm vụ được giao dù là nhỏ nhất.

icon
Result Delivery

Work smart, optimize time and focus on results.

Tập trung vào kết quả

Làm việc thông minh, tối ưu thời gian, đạt được kết quả tốt nhất.

We're hiringThere might be a great fit for you.

Cơ hội nghề nghiệpChúng tôi không ngừng tìm kiếm những tài năng gia nhập đội ngũ của mình.

image

Make life the best

Headquarter: 777, level 7, HITC Building, 239 Xuan Thuy Str, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

HCM Office: 03, level 24, Viettel Complex Building, 285 Cach Mang Thang Tam Street, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trụ sở chính: 777, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng phía Nam: 03, Tầng 24, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: [email protected]

Tel: (+84) 024 71081688