icon

Income Scoring

Predict customer’s income level, helping Financial firms launch suitable products.

Dự đoán mức thu nhập của khách hàng, giúp các Công ty tài chính đưa ra sản phẩm phù hợp

  • icon Full coverage of the entire population.
  • icon Độ phủ toàn bộ dân số.
  • icon High accuracy.
  • icon Độ chính xác cao.
image
image

Make life the best

Headquarter: 777, level 7, HITC Building, 239 Xuan Thuy Str, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

HCM Office: 03, level 24, Viettel Complex Building, 285 Cach Mang Thang Tam Street, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trụ sở chính: 777, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng phía Nam: 03, Tầng 24, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: [email protected]

Tel: (+84) 024 71081688