icon

Fraud Detections

Provide ability to evaluate fraud level based on information given by your customers

Cung cấp khả năng đánh giá mức độ gian lận dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp

  • icon Access to high-quality behavior data of users
  • icon Tiếp cận nguồn dữ liệu hành vi chất lượng cao của tập người dùng.
  • icon Multiple levels of fraud risk for your evaluation.
  • icon Đánh giá rủi ro gian lận qua nhiều cấp độ.
image
image

Make life the best

Headquarter: 777, level 7, HITC Building, 239 Xuan Thuy Str, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

HCM Office: 03, level 24, Viettel Complex Building, 285 Cach Mang Thang Tam Street, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trụ sở chính: 777, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng phía Nam: 03, Tầng 24, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: [email protected]

Tel: (+84) 024 71081688