icon

Digital Lending

TINVAY is a platform to connect borrowers and the largest banks and financial institutions in Vietnam. In cooperation artificial intelligence technology and Big Data, TinVay is able to automatically search and approve the loan for customers.

Cung cấp đánh giá về mức độ tín nhiệm tín dụng của người tiêu dùng bằng cách sử dụng các nguồn dữ liệu thay thế với công nghệ Dữ liệu lớn và AI

  • icon Applying Big Data and Machine Learning to scoring and providing loans.
  • icon Ứng dụng công nghệ Dữ liệu Lớn và Máy học để chấm điểm và cung cấp khoản vay.
  • icon Quickly verifying and disbursing.
  • icon Xác thực và giải ngân nhanh chóng.
image
image

Make life the best

Headquarter: 777, level 7, HITC Building, 239 Xuan Thuy Str, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

HCM Office: 03, level 24, Viettel Complex Building, 285 Cach Mang Thang Tam Street, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trụ sở chính: 777, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng phía Nam: 03, Tầng 24, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: [email protected]

Tel: (+84) 024 71081688